Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan

Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan

19 april 2023 om 13:25

De arbeidsmarkt voor in de sector transport en logistiek blijft zeer krap. Het aandeelondernemers dat last heeft van een personeelstekort ligt op vergelijkbaar (hoog) niveau als vorig jaar. Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs blijft hoog, voortransportplanners en logistiek medewerkers neemt het aantal vacatures af ten opzichte van vorig jaar. De uitstroom naar pensioen neemt toe, vooral onder vrachtwagenchauffeurs. Daarnaast neemt het aantal faillissementen toe. Dit blijkt uit de meest recente Sectormonitor transport en logistiek.STL: “In het eerste kwartaal van 2023 zijn transportondernemers per saldo positiever gestemdover het personeelsbestand in hun bedrijf dan een kwartaal eerder. Er zijn meertransportondernemers die de komende 3 maanden een uitbreiding van het personeelsbestandverwachten dan ondernemers die een afname voorzien (17% van transportondernemersverwacht de komende 3 maanden een toename en 9% een afname). Per saldo verwacht 7,7%een uitbreiding tegenover 4,4% een kwartaal eerder. Over het verwachte economisch klimaat zijnwerkgevers per saldo negatief, maar minder dan in het voorgaande kwartaal. De omzet ingoederenvervoer en logistieke dienstverlening stijgt, maar minder sterk dan in voorgaandekwartalen. Het aantal faillissementen neemt toe ten opzichte van voorgaande kwartalen en vorigjaar.”Meer arbeidsmarktontwikkelingen uit deze Sectormonitor:Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs blijft hoog. Er zijn eind februari 2023bijna 14.400 openstaande vacatures (tegen ruim 11.900 vorig jaar). Voorlogistiek/magazijnmedewerkers zijn er eind februari wat minder vacatures dan vorig jaar(UWV, 2023). De arbeidsmarkt voor chauffeurs en transportplanners en logistiekmedewerkers is in het 4e kwartaal zeer krap: naar verhouding zijn er veel vacatures enweinig werkzoekenden.Veel ondernemers in de verschillende bedrijfstakken in Nederland geven volgens hetCBS aan last te hebben van een personeelstekort (gemiddeld 34%). Begin 1ste kwartaal2023 gaf 44% van de ondernemers binnen het goederenvervoer over de weg aanhierdoor belemmerd te worden (begin 2022-Q4 lag dit aandeel op 51%, begin 2022-Q3op 54%). Het aandeel ondernemers dat personeelstekort ervaart ligt op vergelijkbaarniveau als vorig jaar (46% in 2022-Q1). Onder de ondernemers binnen logistiekedienstverlening is dit aandeel begin 1ste kwartaal 37%.In het vierde kwartaal 2022 was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoervan +10% en in logistieke dienstverlening +5,4% ten opzichte van een jaar eerder (CBS,2022). De omzetstijging in 2022-Q4 in goederenwegvervoer en logistiek is minder sterkdan in voorgaande kwartalen. In heel 2022 groeide de omzet in goederenwegvervoer met14,2% t.o.v. 2021. In 2020 had de branche last van coronamaatregelen en was er sprakevan omzetverlies. De omzet lag vanaf 2e kwartaal 2021 boven het niveau van voor demaatregelen.De instroom werknemers in WW is in januari lager dan in december. Voor chauffeurs ligtde instroom lager dan een jaar eerder (224 in januari 2023 tegen 265 in 2022). Voortransportplanners en logistiek medewerkers ligt deze hoger (263 in januari 2023 tegen222 in 2022). Landelijk nam het aantal lopende WW-uitkeringen in januari 2023 toe(CBS/UWV, 2023). Ten opzichte van januari vorig jaar lag het aantal lopende WWuitkeringenlager (-20%).Ontwikkelingen ten aanzien van werknemers en werkgevers aangesloten bij SOOB/PFV:Het aantal bedrijven neemt toe ten opzichte van jaar eerder (7.585 bedrijven in 2022-Q4tegen 7.444 in 2021-Q4), t.o.v. vorig kwartaal neemt aantal licht af. Het gemiddeld aantalwerknemers per bedrijf blijft ongeveer op hetzelfde niveau (22,4 in 2022-Q4 tegen 22,5 in2021-Q4).Het aantal faillissementen ligt in 2022-Q4 op een hoger niveau dan vorig jaar (27 in 2022-Q4 tegen 17 in 2021-Q4). Dat aantal ligt ook hoger dan in de voorgaande kwartalen. Inheel 2022 gingen in de sector ook meer bedrijven failliet dan in 2021 (78 bedrijven tegen62), het aantal faillissementen ligt wel lager dan in jaren voor 2021. Het totaal aantalfaillissementen in Nederland lag in 2022 laag. In augustus 2022 bereikte het aantalfaillissementen zelfs het laagste niveau sinds het begin van de tijdreeks in januari 1981(CBS, 2022). Vanaf september en oktober loopt het landelijk aantal faillissementen welweer wat op.Het totaal aantal werknemers in de sector bedraagt 169.741 in 2022-Q4 (tegen 167.646in 2021-Q4). Het aantal werknemers neemt toe t.o.v. vorig jaar (+1,25% t.o.v. 2021-Q4)en vorig kwartaal. Het aantal chauffeurs neemt iets af. Er zijn 92.662 chauffeurs in 2022-Q4 (en 92.956 in 2021-Q4).In 2022-Q4 is de instroom 9.412 en de uitstroom 5.940. Instroom ligt lager en uitstroomhoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. 63 procent van de instroom bestaat uitwerknemers tussen 18-35 jaar. De leeftijdspiek bij de instroom ligt op 20 jaar en bij deuitstroom op 67 jaar.De pensioenuitstroom van werknemers ligt in 2022 hoger dan in 2021 (1.673 in 2022 tegen 1.519 in 2021). Vooral de pensioenuitstroom van chauffeurs nam toe. De pensioenuitstroom is vanaf 2020 een stuk hoger dan in voorgaande jaren. De gemiddelde leeftijd van werknemers niet-chauffeurs daalt tot 39,2 in 2022-Q4. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs stijgt, is ruim 45 jaar in 2022-Q4.Aandeel parttimers neemt toe t.o.v. vorig jaar, zowel onder chauffeurs als onder werknemers niet-chauffeurs. 12% van chauffeurs werkt parttime en 56% van werknemers niet-chauffeurs in 2022-Q4.In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het onderzochte kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.


Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan

Krapte op de arbeidsmarkt houdt aan