Brexit - Tijdelijke verruiming rij- en rusttijden.

Brexit - Tijdelijke verruiming rij- en rusttijden.

29 december 2020 om 12:05

Landen versoepelen regels rij- en rusttijden vanwege verwachte vertragingen.België, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Frankrijk versoepelen tijdelijk de Europese rij- en rusttijden in verband met de vertraging en drukte in de ferryhavens naar en van de UK als gevolg van de brexit en de verscherpte coronamaatregelen in diverse landen. Door deze verruiming wordt het voor chauffeurs mogelijk om hun bestemming zonder nog meer vertraging te bereiken. De meeste landen verruimen de regels tot half of eind januari.Download deze PDF ( https://adobefreeuserschannel.eu1.documents.adobe.com/public/fs?aid=CBFCIBAA3AAABLblqZhBxg2r9w4oecdsUXeJ11XcvqcyE5K2vR6UJ-zLqgpLN-XW-1UnhG-owuCXzwRx5dTo%2A ) waarin per land staat aangegeven wat deze tijdelijke verruiming inhoudt en tot wanneer deze versoepeling van kracht blijft. Bron: evofenedex


Brexit - Tijdelijke verruiming rij- en rusttijden.

Brexit - Tijdelijke verruiming rij- en rusttijden.