Klimaatakkoord trekt lijn verduurzaming logistiek door.

Klimaatakkoord trekt lijn verduurzaming logistiek door.

10 juli 2018 om 15:27

Investeren in schoon vervoer en slimme logistieke oplossingen om CO2-reductie te halen.evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15.000 bedrijven in Nederland, ziet in het klimaatakkoord de bevestiging dat handels- en productiebedrijven op de goede weg zijn met het verduurzamen van hun logistieke ketens.Bestaande plannen om de bevoorrading van winkels en bedrijven in binnensteden emissieloos te maken, worden in het akkoord omarmt. Projecten die bedrijven helpen met het slimmer inzetten van schonere transportmiddelen hebben ook een plek gekregen in het akkoord. Het akkoord biedt afdoende aanknopingspunten om transport in Nederland versneld te helpen verduurzamen, vindt evofenedex.“We kunnen vooralsnog prima leven met dit akkoord. We hebben steeds ingezet op werkbare en betaalbare oplossingen om zo bij te dragen aan de reductie van 7,3 miljoen ton CO2 waar het hele mobiliteitsveld zich voor gesteld ziet. Onze leden, handels- service- en productiebedrijven, willen constructief aan deze doelstelling bijdragen. Dat doen zij door zich te committeren door de aan- en afvoer van goederen nog slimmer te gaan organiseren. Zij gaan investeren in schonere eigen vrachtvoertuigen en dat wordt ondersteund met een door evofenedex bepleit masterplan e-bestelauto. Kortom, we zitten op de goede weg”, aldus algemeen directeur Machiel van der Kuijl.Het hoofdlijnen akkoord dat vandaag is gepresenteerd, bestaat uit een reeks door het maatschappelijk middenveld aangedragen voorstellen. Deze worden deze zomer door het Planbureau voor de leefomgeving doorgerekend op resultaat. Volgens de planning volgt de uitwerking tot concrete maatregelen in de tweede helft van 2018. De uitvoering van het Klimaatakkoord start in 2019.         


Klimaatakkoord trekt lijn verduurzaming logistiek door.

Klimaatakkoord trekt lijn verduurzaming logistiek door.