Interview met DKV over alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer en de ontwikkelingen in de markt.

Interview met DKV over alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer en de ontwikkelingen in de markt.

7 juni 2019 om 10:28

Interview met Gertjan Breij (Managing Director, DKV Euro Service Benelux) over alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer en de ontwikkelingen in de markt.Hoe onderscheidt DKV zich van andere providers van tankkaarten?

Met 80.000 acceptatiepunten in 42 landen bieden wij onze klanten toegang tot het grootste netwerk in de transportsector. Of het nu gaat om brandstof, tol op weggebruik, btw-restitutie of andere service en producten voor transportvoertuigen; wij regelen alle behoeften van vervoerders vanuit een  één en dezelfde bron. Daarmee kunnen we onze klanten op elk moment een optimaal toeleveringsconcept bieden dat volledig toegesneden is op hun persoonlijke behoeften en echte toegevoegde waarde voor hun facturatie en administratieve inzet biedt.Al in een heel vroeg stadium was de klimaat neutrale tankkaart een punt op de DKV agenda. Wat was voor u de motivatie om deze op de markt te brengen?

Zakenpartners vragen bedrijven steeds vaker om aan te tonen hoe ze met hun CO₂-emissies omgaan. DKV klanten kunnen hun CO₂-emissies voor de volle honderd procent compenseren als ze gebruik maken van de DKV CARD CLIMATE en daarmee 100 procent neutraal rijden. Deze positieve ecobalans levert het bedrijf een duidelijke concurrentievoorsprong en een sterkere merkreputatie op. Samen met compensatiepartner myclimate levert DKV de certificering waarmee de klant zijn betrokkenheid met de buitenwereld tot uiting brengt. Uit het certificaat blijkt dat alle CO₂-emissies van het bedrijf worden gecompenseerd doordat per liter brandstof een extra bedrag in gecertificeerde projecten voor klimaatbescherming wordt geïnvesteerd.Hoe is dit aanbod door de klant ontvangen?

In het omvattend kader van de drie elementen van voorkomen, reduceren en compenseren is de DKV CARD CLIMATE een belangrijke tool, die nu al door veel klanten wordt gebruikt. Hierbij telt de omvang van het wagenpark minder zwaar dan de klimaatdoelen die het bedrijf zich stelt. De kaart wordt door zowel grote als kleine bedrijven gebruikt.Spelen alternatieve brandstoffen als LNG en elektriciteit ook een rol bij deze klimaat neutrale tankkaart?

Wij bieden onze klanten toegang tot een netwerk van 15.000 LNPG  en 1.200 CNG-stations door heel Europa. Waar LPG eerder voor lichte bedrijfsvoertuigen wordt gebruikt, is CNG LNG ook voor zware transportvoertuigen interessant, maar vanwege zijn hoge gewicht alleen en tot op zekere hoogte geschikt voor langere afstanden. Internationaal bieden we toegang tot meer dan 27.000 verkooppunten.Nu zijn het vooral de LNG-trucks die bij vervoerders steeds populairder worden. Speelt DKV hierop in?

Momenteel zijn we ook ons LNG-netwerk consistent aan het uitbreiden. Omdat de energiedichtheid van LNG hoger is dan die van aardgas, kan een afstand van meer dan 1.000 kilometer worden overbrugd. Ook de EU steunt de ontwikkeling van LNG-stations en de aanschaf van LNG-trucks.Ziet u bij de klant een verschuiving van fossiele brandstoffen naar LNG? Krijgt u hierover ook steeds vaker vragen?

We staan voortdurend met onze klanten en ander samenwerkende partijen in contact om onze toeleveringsoplossingen af te kunnen stemmen op de wens van de klant. Hoewel het belang van elektrisch vervoer bij zwaarder transport toeneemt, gaan we uit van een toekomst waarin tankstations steeds meer gaan fungeren als multifunctioneel knooppunt voor energielevering waarbij brandstofalternatieven als CNG, LNG of waterstof naast elektriciteit steeds vaker beschikbaar zullen zijn.Elektrisch vervoer zou ook steeds belangrijker kunnen worden, zeker in de nasleep van de nieuwe CO₂-voorschriften voor trucks die zojuist door Brussel zijn goedgekeurd. Hoe gaat DKV hiermee om?

De vraag naar gebruiksvriendelijke totaaloplossingen en diensten voor elektrische wagenparken zal met name bij het beroepstransport aanmerkelijk gaan stijgen. Om aan deze vraag te kunnen voldoen hebben innogy en DKV het concept Charge4Europe in het leven geroepen. Als deelgenoot in deze toekomstige joint-venture zullen we onder andere een pan-Europees roamingnetwerk van openbare laadstations voor elektrisch wagenparken gaan ontwikkelen. En om de klant ook oplossingen voor thuis- en bedrijfsladen te kunnen bieden (@home, @work) gaat DKV met innogy in aanvulling op de joint-venture ook een verkoopovereenkomst aan. Hierdoor kan de klant ook muur- en andere laadapplicaties van DKV afnemen en deze thuis of op het werk laten installeren,  waarna hun werkgever de klant transparant factureert.Zijn er al oplaadpunten en hoe ziet de verdere uitbreiding eruit?

We bieden nu internationaal toegang tot meer dan 27.000 oplaadstations. Tegen het eind van 2019 zullen we ons roaming netwerk tot circa 40.000 laadpunten hebben uitgebreid.


Interview met DKV over alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer en de ontwikkelingen in de markt.

Interview met DKV over alternatieve brandstoffen, elektrisch vervoer en de ontwikkelingen in de markt.